gewicht Wis filters
€36,30
Op voorraad

Vanaf 600kg totaal order geen verzendkosten

Levering door heel Nederland 2-3 werkdagen

Huismerk tot 20% voordeliger

Perlka Kalkstikstof paarden-/ schapenweide 25kg

Perlka Kalkstikstof paardenweide / schapenweide
ideale meststof voor paardenwei, schapenwei, kinderboerderij, dierenweide, etc.
Perlka is geschikt als bijzondere meststof voor boomkweek, fruitbomen, aardappels en weide voor paarden en kleinvee. Perlka Kalkstikstof betekent gelijkmatige en langdurige beschikbaarheid van stikstof en goed beschikbare calcium. Een verder voordeel van Kalkstikstof is de nevenwerking, zoals bodem reinigende werking o.a. tegen ritnaalden, slakken en emelten.

De werking van PERLKA Kalkstikstof
Na het uitstrooien zet kalkcyanamide zich onder invloed van de bodemvochtigheid in verschillende stappen om in bodemverbeterende kalk en voor de plantenopneembare ammoniumstikstof. Door de rustige en langdurige afgifte van stikstof wordt prima voldaan aan de stikstofvraag van de meeste cultuurgewassen. Uitspoeling van stikstof is vrijwel uitgesloten door de unieke vorm van de stikstof in PERLKA. Daarmee is korrelmeststof bijzonder efficiënt en vriendelijk voor het milieu.
Door het in de korrel aanwezige kalk (50% CaO) gecombineerd met de uitzonderlijke stikstofsamenstelling werkt PERLKA kalkstikstof niet verzurend in de bodem. De structuur van de bodem wordt door kalkstikstof zelfs verbeterd.

Paarden- en kleinveeweiden vragen een zorgvuldig weidebeheer. Bij slecht beheer kunnen het gemakkelijk probleemweiden worden. Niet kwantiteit, maar kwaliteit wordt gevraagd. Daarom zweren succesvolle paardenhouders bij de inzet van kalkcyanamide:
-Gelijkmatige en langdurige stikstofwerking.
-Zijn kalkgehalte werkt de bodemverzuring tegen.
-Eieren en larven van talrijke weideparasieten, die zich in de graszode ophouden, worden door kalkcyanamide uitgeschakeld.
-De populatie van insectenlarven die de graszode beschadigen, zoals bvb. de langpootmug (Tipula), wordt verminderd.
-Onkruiden zoals Jacobskruiskruid, ereprijs, muur enz. maar ook mos worden teruggedrongen, zonder de klavers te schaden.
-In een gevarieerde weide met hogere en lagere grassen, klavers en voederkruiden, speelt kalkcyanmide het klaar een dichte, draagkrachtige zode te creëren. Hierdoor zorgt het voor een smakelijk, mineralenrijk en nitraatarm voeder.

Toepassingsadvies paarden- en kleinveeweide:
-Verstrek in het voorjaar bij het begin van de groei 300 - 400 kg/ha (=300-400gram / 10m2), de graszode moet droog zijn maar de bodem moet juist vochtig zijn.
-Nabemesting in juli/augustus: 300 - 400 kg/ha speciaal bij sterke parasietenbesmetting; de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn.
-Zodra de cyanamidewerking van Perlka Kalkstikstof afgelopen is – te erkennen wanneer het gras terug groener wordt – kunnen de dieren terug op de weide (ca. 2 - 3 weken na het strooien van Perlka Kalkstikstof).
-Perlka Kalkstikstof draagt bij tot de verbetering van de weidehygiëne en completeert hierdoor het veterinaire ontwormen van de paarden.

Analyse
Stikstof totaal Ntot 19,80%
Nitraatstikstof NO3-N 1,50%
Calciumoxide CaO 50,00%

Veiligheidsaanwijzingen
Gelieve bij de omgang met kalkcyanamide volgende veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen:
-Mag niet in de handen van kinderen terecht komen!
-6 uur vóór, tijdens en tot 12 uur na arbeid met kalkcyanamide moet men het gebruik van alcohol vermijden!
-Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.
-Inademen van stof vermijden! Bij sterke stofontwikkeling stofmasker met partikelfilter EN 149 FFP2 gebruiken.
-Contact met ogen en intensief huidcontact vermijden (aangepaste beschermkleding en beschermbril dragen)!
-In het geval dat product in de ogen terecht komt, onverwijld met veel water meerdere minuten spoelen (geneesheer raadplegen).
-Vermijden dat dieren kalkcyanamide eten.

Aanvullende informatie
  • Levering door heel Nederland
  • Toeslag België €59,-
  • Huismerk tot 20% voordeliger
Advies nodig? Wij helpen je graag
Of bel ons op 0315 - 617229
Geen verzendkosten vanaf 600kg
order 250kg = €25,00 verzendkosten
Tot 20% voordeliger dan andere merken