Meststoffen

Voor een goede gewasgroei is het nodig dat er voldoende voedingstoffen in de bodem beschikbaar zijn. Door opname van voedingstoffen door het gewas wordt de voorraad in de bodem lager en die moet passend worden aangevuld. Dit kan met dierlijke mest en/of met kunstmest. Wanneer er geen voedingstoffen worden aangevoerd neemt de opbrengst van het gewas af of gaan gewassen gebrekverschijnselen vertonen en in extreme gevallen mislukt de oogst. Kunstmest kan bijdragen aan het op peil houden van belangrijke mineralen in de bodem.

Wij beschikken over een breed assortiment kunstmeststoffen. Naast het belang van een goede stikstof en fosfaat voorziening is ook de zuurtegraad van de bodem van zeer groot belang is. Door uw bodem te laten bemonsteren bij erkende laboratoria kunt u de meeste efficiënte kalk- en kunstmestgift realiseren. Voor hobbymatig gehouden kleinvee en paarden adviseren wij Perlka als ideale weidebemesting. Het gebruik van stikstofhoudende kunstmest is aan regels gebonden, bekijk deze hier. Het is wettelijk verboden om aan particulieren stikstofhoudende meststoffen met meer dan 16% ammoniumnitraat te verkopen. Daarmee is de levering van bijvoorbeeld kalkammonsalpeter 27% (KAS) en MAS aan particulieren niet toegestaan. Indien u op zoek bent naar een stikstofmeststof adivseren wij de N23-meststof voor grasland en gazon als het beste alternatief.

Dologran korrelkalk | tuinkalk | 25kg

sibelco

Vanaf Vanaf €11,75

Tuinaarde 25l UGV

uw groene vakwinkel

Vanaf €2,40

Potgrond Superieur + 6 mnd voeding UGV - 40L

groene-vakwinkel

Vanaf €7,25

Potgrond Universeel 40L UGV 15KG

groene-vakwinkel

Vanaf €4,60

Geen verzendkosten vanaf 600kg
order 250kg = €25,00 verzendkosten
Tot 20% voordeliger dan andere merken